Kiekybiniai sprendimų metodai. I dalis. Koreliacinė regresinė analizė. Prognozavimas

A. Pabedinskaitė

Kiekybiniai sprendimų metodai. I dalis. Koreliacinė regresinė analizė. Prognozavimas


3,14 € su PVM

Leidinyje nagrinėjama koreliacinė regresinė analizė ir prognozavimo metodai. Pradžioje trumpai supažindinama su koreliacinės ir regresinės analizės metodų esme ir pateikiami taikymo pavyzdžiai. Toliau išdėstoma porinės koreliacinės analizės bei porinės regresinės analizės atlikimo metodika, nagrinėjamos praktinės situacijos ir rezultatų interpretacija.

Nagrinėjant praktinę situaciją (vienas priklausomas ir du nepriklausomi veiksniai), paaiškinta daugianarės koreliacinės regresinės analizės esmė, skaičiavimų nuoseklumas ir gaunamų rezultatų interpretacija. Toliau nagrinėjama šios analizės atlikimo metodika bendruoju atveju: pateikiamas pardavimų priklausomybės tyrimas nuo išlaidų reklamai, turimų firminių parduotuvių skaičiaus, vidutinio žmonių pajamų dydžio bei konkurentų išlaidų reklamai. Šis tyrimas apima porinę, koreliacinę ir regresinę analizę bei daugianarę koreliacinę regresinę analizę su didžiausią įtaką pardavimams turinčiais veiksniais. Antrajame skyriuje nagrinėjama laiko eilučių ir jų komponenčių samprata; pateikiami įvairūs prognozavimo metodai su praktiniais pavyzdžiais: išlyginimo metodai, trendo prognozavimas, trendo su sezonine komponente ekstrapoliacija bei kokybiniai prognozavimo metodai. Leidinyje aptariami prognozavimo tikslumo įvertinimo klausimai.

Leidinys skirtas Verslo vadybos fakulteto neakivaizdinių studijų studentams bei visiems, studijuojantiems kiekybinių metodų taikymą vadyboje bei ekonomikoje.

  • Viršelis: minkštas
  • Matmenys: 145×205 mm
  • Leidyklos nr.: 791-S
  • ISBN: 978-9986-05-891-5
  • Kalba: lietuvių
  • Puslapių skaičius: 104 p.
  • Metai: 2009